--> Are Frode'nin İzlanda Kitabına göre İzlanda Kralları | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Are Frode'nin İzlanda Kitabına göre İzlanda Kralları

    Türk Kralı Yngve     İsveç Kralı Njord     Frej     Fred Frode'nin yanında ölen Fjölner     Svegder     Vanlande     ... •     Türk Kralı Yngve

  1.     İsveç Kralı Njord
  2.     Frej
  3.     Fred Frode'nin yanında ölen Fjölner
  4.     Svegder
  5.     Vanlande
  6.     Visbur
  7.     Domald
  8.     Domar
  9.     Dyggve
  10.     Dag
  11.     Alrek
  12.     Agne
  13.     Yngve
  14.     Jorund
  15.     Koca Aun
  16.     Su Kargası Egil
  17.     Ottar
  18.     Upsalalı Attila (Adil)
  19.     Östen
  20.     Yngvar
  21.     Bröt-Anund
  22.     Zalim (İllrade) Ingjald
  23.     Ağaç Yontucu Olov
  24.     Uppland Kralı Akayak Halfdan
  25.     Godrön
  26.     Olav
  27.     Helge
  28.     Sigurd'un kızının ve Ragnar Lodgbrok'un oğlu İngjald
  29.     Soluk Beniz Oleif
  30.     Kızıl Torstein
  31.     İzlandaya ilk yerleşen Feilan
  32.     Tord Gellir
  33.     Eyfold
  34.     Torkel
  35.     Torkelin babası Gellir
  36.     Benim  Kendi Babam Torgil- ve
  37.     Benim Adım Are (Ari Frodi)
  Abdullah Gürgün'ün "İsveçlilerin Türk Kökeni Üzerine " kitabından 

  http://www.vsnrweb-publications.org.uk/Text%20Series/IslKr.pdf

  Abdullah Gürgün'ün kitabı “İsveçlilerin Türk Kökenleri Üzerine”

  Yoksa... Vikingler Türk müydü?

  Kitaptaki bazı tezler tartışılabilir, ama bir gerçek var ki kesinlikle atlanamaz: Kitaptaki söz konusu iddiaları herhangi bir Türk yurttaşımız değil, İskandinav ülkelerinde saygın bir yere sahip olan önemli bilim adamları ileri sürmektedir.

        Uzun yıllardır İsveç’te yaşayan ve Türklerin Kuzey Avrupa’daki kökenlerine dair araştırmalar yapan Abdullah Gürgün, İsveçlilerin Türk kökenine ilişkin bulgularını yayımladı.

        Kaynak Yayınları’ndan çıkan “İsveçlilerin Türk Kökenleri Üzerine” başlıklı araştırma, ilginç ve zihin açıcı bilgiler içeriyor. Aslında kitaptaki bilgiler sadece ilginç değil, aynı zamanda insanı araştırmaya sevk etmesi nedeniyle de kışkırtıcı.

        Çok sayıda resmin ve çizimlerin kullanıldığı araştırma-kitap, bu özelliğiyle konunun yabancısını içine çekiyor. Kitapta çok sayıda gazete haberlerine ve Kuzey Avrupalı akademik araştırmalara da atıfta bulunan Gürgün, Türklerle İskandinav halkları arasındaki “akrabalık iddialarını” söz konusu yerli hakların destanlarıyla da temellendirmiş.

  Türklerle Kuzey Avrupalılar akraba mı? 

         Abdullah Gürgün 2008'de, yine Kaynak Yayınları’nda yayımlanmış olan “İsveççenin Türkçe ile Benzerlikleri” kitabının yayına hazırlanmasını da üstlenmişti. Kitabın yazarı 18. Yüzyıl’da yaşamış, İsveç tarih biliminin kurucusu ve çalışmaları nedeniyle de “soyluluk” unvanıyla şereflendirilmiş tarih profesörü Sven Lagerbring. Gürgün bu kitabın ortaya çıkarılmasını sağlamakla kalmamış, esas metni -200 yıllık önceki İsveççe diliyle yazılmış olmasına rağmen- çevirmiş ve kitaba ayrıntılı bir giriş yazmıştı.

  “İsveçlilerin Türk Kökenleri Üzerine” bir bakıma Lagerbring’in kitabının devamı niteliğinde. Gürgün’ün kitabını okuyanlar Lagerbring’in kitabını da okumak isteyeceklerdir çünkü Lagerbring’in iddialarına dayandırdığı kaynakları Gürgün de kısmen kullanmış.

         Peki neydi Lagerbring’in kitabının özelliği? Lagerbring, 800 yıl önceki kaynaklara başvurarak Türklerle İsveçlilerin ortak bir kökenden geldiklerini ya da İsveçlilerin esas olarak Türklerin bir kolu olduğunu ileri sürmekteydi ve buna kanıt olarak da başka iddiaların yanı sıra 200’e yakın kelimeyi karşılaştırmaktaydı. Hem Lagerbring’in hem de Gürgün’ün ileri sürdüğü bazı argümanlar tartışılabilir ama bir gerçek var ki atlanamaz: Bu iddiaları herhangi bir Türk yurttaşımız değil, toplumda saygınlığı olan önemli bir bilim adamı ileri sürmekteydi.

         Tartışılması gerekense şudur: Neden İsveçli, Finli veya Norveçli bilim adamları Kuzey Avrupa halklarını Türklerle akraba saymaktadır? Tezlerin bilimselliğini sorgulayabilirsiniz ama Kuzey Avrupalı yazar ve bilim adamlarının neden böyle bir iddiayı ileri sürdüklerini ve bu tezi cesaretle savunduklarını araştırmak veya bilmek de tezlerin bilimselliği kadar önemlidir. 

          Gürgün, Lagerbring’in başvurduğu, ancak fazla derinlemesine girmediği Kuzey Avrupalı efsanelerin (Saga) Türklerle ilgili olan bölümlerini çevirmekle kalmamış, bunların bilim dünyası içindeki yankılarını da aktarmaktadır.

  Kitabın ilginç tezleri 

          Gürgün, verilere dayanarak Kuzey Avrupalı halkların esas olarak Türk kökenli olduklarını ya da en azından Laponların Türk olabileceklerini ileri sürmektedir. Laponlar, Gürgün’ün kitabından aktarırsak kendilerini “Same” diye adlandırıyor ve yerleşik oldukları yere de “Sampi” diyor. Bunlar uzun süre Fin kökenli olarak görülmüş ama hem Şaman özellikleriyle  hem de kullandıkları araç ve gereçler dikkate alındığında, yani kültürel özellikleri nedeniyle Türklerle aynı kökene sahip olmalılar. Gürgün buna dair birçok resim ve çizimi kitabına almış.

          Kuzey Avrupalı hakların efsanevi kurucu babası olarak görülen Oden ya da Odin Türk kökenlidir. Mitolojide Oden’e Tanrı denirdi. Bütün Avrupalı kaynaklar Oden’in Anadolu’dan ya da Asya’dan geldiğini kabul etmektedir. Ama bunun ne kadarı efsane, ne kadarı tarihsel gerçek... Bu hâlâ bir tartışma konusu. Hatta Oden’in ayak izini süren bilim adamları da var.

          “Tyrk” ve “Tırkland” kavramlarının Kuzey Avrupalı efsanelerde -Snorre’nin Edda’sı, Ynglinge Destanı, Hervarar Destanı, Bosa Destanı vs- ne işi var? Gürgün’ü heyecanlandıran da budur, bunun nedenini bulmaya çalışıyor ve bunun için de yeniden üniversiteye kaydolarak araştırmalara girişmiş.

         Kuzey Avrupa’daki runik yazılarla (taşların üzerine kazınmış şekiller-yazılar) Orta Asya’daki runik yazıların birbirine yakınlığını araştıran Gürgün, Türkiye’deki birçok araştırmacı gibi bunların Türkler tarafından yazıldığını ileri sürüyor.

        Gürgün’ün sunduğu argümanların hepsi ilginç ve bunların Türk akademisyenler arasındaki tartışma ve araştırmalara ivme katacağı da muhakkak.


         Ancak hem Lagerbring’in kullandığı hem de Gürgün’ün olduğu gibi aldığı bir argüman sorunlar içeriyor. İskandinav halkların Anadolu’dan, yani Türkiye’den geldikleri tezi iki zayıf yan içeriyor. Birincisi, İskandinav kökenli bilim adamlarının da kendi aralarında tartıştıkları gibi “Tyrkland”, “Turkland”, “Tırkland” vs. kavramları Trakya mı yoksa Truva mı belli değil. Gürgün de buna dair çok iddalı tezler ileri sürmüyor sadece tartışmaları ve görüşleri aktarıyor. İkincisi ise dil ve kelime karşılaştırmalarında salt Türkçe kökenli kelimeler değil, Arapça ve Farsça kökenli kelimeler de Türkçeymiş gibi ele alınmış. Lagerbring tezlerini kanıtlamak için Osmanlıcayı esas almış ki bu sorunlu bir karşılaştırmadır.

  COMMENTS

  Ad

  12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
  ltr
  item
  Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Are Frode'nin İzlanda Kitabına göre İzlanda Kralları
  Are Frode'nin İzlanda Kitabına göre İzlanda Kralları
  http://3.bp.blogspot.com/-WgnB5YfvI00/UzHy9YOSPaI/AAAAAAAANwo/kDf-VEg61jo/s1600/Are+Frode'nin+%C4%B0zlanda+Kitab%C4%B1na+g%C3%B6re+%C4%B0zlanda+Krallar%C4%B1.jpg
  http://3.bp.blogspot.com/-WgnB5YfvI00/UzHy9YOSPaI/AAAAAAAANwo/kDf-VEg61jo/s72-c/Are+Frode'nin+%C4%B0zlanda+Kitab%C4%B1na+g%C3%B6re+%C4%B0zlanda+Krallar%C4%B1.jpg
  Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
  http://www.biligbitig.com/2014/03/are-frodenin-izlanda-kitabna-gore.html
  http://www.biligbitig.com/
  http://www.biligbitig.com/
  http://www.biligbitig.com/2014/03/are-frodenin-izlanda-kitabna-gore.html
  true
  8698665457039130098
  UTF-8
  Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content