--> Türkçü Devrim | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Türkçü Devrim

Din Türklüğün ilerlemesinin önünde duruyorken, Türkleri millet olmaktan yığın haline dönüştürmüşken Atatürk’ün gerçekleştirmiş olduğu Tü...Din Türklüğün ilerlemesinin önünde duruyorken, Türkleri millet olmaktan yığın haline dönüştürmüşken Atatürk’ün gerçekleştirmiş olduğu Türkçü Devrim’de laiklik Türk ırkını yeniden yaratmak için bir zorunluluk halini almıştı. Her şeyden önce devletin dini olmaz.

M.E. Bozkurt:“ Dinle devlet birbirinden ayırt edilmedikçe din devlete direktiflerini veriyor ve zalim hükümdarlarla onların emir kullarının elinde bir baskı aracı oluyordu”.

Din bireysel bir olgudur ve Tanrı ile kul arasındaki ilişkiyi düzenlediği için kullar arasında bir bağ oluşturmaması öngörülür. Lakin yayılmacı zihniyet ile ortaya çıkan veya daha sonra değiştirilen dinler, insanları merkezinde kümelenmeye zorlamıştır. Bu durumun had safhasını İslam dininin kabulünden sonra yaşayan Türkler, artık millet olma şuurlarını kaybetmiş durumdaydılar. İşte bu sebepten ötürüdür ki Atatürk, Türk ırkının ikinci yaratıcısıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, Atatürk devrimlerinin temeli Türkçülüktür. Büyük Türk eserinin temeli buna dayanmaktadır. Gayr-i Türk olanların güçlenmesi, devlet kademelerinin en tepelerine yerleşmesi ile Türk’ü sömürme sahası haline gelen Osmanlı’nın yıkılıp yerine Türk ulusunun egemenliğine dayanan Cumhuriyet’in inşası zarurettendir.

Atsız:“Atatürk ortalığa bir Türklük dehşeti saçmıştı.”

Türkçü Devrim, Turan’a model olabilecek Misak-I Milli sınırları içerisinde cumhuriyeti kurduktan sonra çağdaşlaşmayı hedef edinmiştir. Çağdaşlaşmak için kalkınma önkoşul olarak ileriye çıkmaktaydı. Politika alanında çağdaşlaşma, sosyal yaşam alanında çağdaşlaşma atılımları yapılırken ekonomik çağdaşlaşma yönünde Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu çıkarılması gibi girişimlerde bulunulmuştur.

Türkçü Devrim, siyasal, sosyal, ekonomik alanlarda toplum ve devlet yaşamının tüm organlarını değiştirmiştir. Türkçü Devrim, dil, din, tarih, gelenek, örf-adet, sanat, folklor, hukuk, ekonomi, bilim-teknik kültür unsurlarının tamamında atılım yapmıştır.

Bağımsız bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün Türk varlığına kazandırdığı ilk değerdir. Sonrasında kazandırılan değerlerin zeminini hazırlayan hadise Kurtuluş savaşıdır. Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Türk yurtlarının model olarak alabilecekleri tek ülke şüphesiz ki Türkiye’dir. Henüz yirmi yıllık devlet deneyimleri olan soydaşlarımıza yaklaşık bir asırlık devlet tecrübe ile karşılarında örnek oluşturmaktayız. Türkçü Devrim’in yayılma alanı nerede bir Türk var ise orasıdır. Türklüğün var olduğu her yer Türkeli’nin bir parçasıdır. Fakat bağımsızlıklarını kazanan Türk yurtlarının henüz cumhuriyet olgunluğuna erişemeyip diktatoryal yapıda olmaları ile beraber, Rus etkisinden kurtulamadıkları da bir gerçektir. Bu sorunların oluşmasında ve Türkçü Devrim’in önündeki en büyük engel ise kan ve kültür bakımından Türk olmayanların Türk’e başlık etmesidir. Bozkurt:“Türk ihtilâli, öz Türklerin elinde kalmalıdır. Hem de kayıtsız ve şartsız. Yabancıların yardımıyla başarılan ihtilâller, yabancılara borçlu kalırlar.

Bu borç ödenmez. Türk'ün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir.”4


Tüm devrimler gibi Türkçü Devrim de karşıtlarını beraberinde yaratmıştır. Bunlar sadece düşünce ikliminde kalmayıp terör eylemlerine dönüşmüş ve toplu ayaklanmalara kadar gitmiştir. Enternasyonal Sosyalistler, Komünistler, Kürtçüler, İslamcılar Türkçü Devrim karşıtları olarak en başta sıralanabilir. Bu karşıtların tamamı Atatürk döneminde püskürtülmüştür. Fakat karşı devrimin gerçekleşmemesi için Türkiye’yi her hal ve koşulda Türkler yönetmelidir.

Kaynak:Altay Dergi

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Türkçü Devrim
Türkçü Devrim
http://3.bp.blogspot.com/-bZ5vjOdPYP0/UvZp8ytipKI/AAAAAAAAAB8/x7aJapd1ggM/s1600/goruntu3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-bZ5vjOdPYP0/UvZp8ytipKI/AAAAAAAAAB8/x7aJapd1ggM/s72-c/goruntu3.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/02/turkcu-devrim.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/02/turkcu-devrim.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content