--> Türk Ocakları Bugünü Görmüş ! | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Türk Ocakları Bugünü Görmüş !

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ GEREDE 100. YIL HAZIRLIK TOPLANTISI – 03- 05 HAZİRAN 2011 SONUÇ BİLDİRİSİ     1912 yılında kurulan Türk ...


TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ
GEREDE 100. YIL HAZIRLIK TOPLANTISI – 03- 05 HAZİRAN 2011
SONUÇ BİLDİRİSİ

    1912 yılında kurulan Türk Ocakları, önümüzdeki yıl 100. yılını dolduracaktır. Türk Ocakları Genel Merkezi ve şubelerinin 100. yılda daha etkili faaliyetler gerçekleştirmesi için bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. Genel Merkez kurulları ve şubelerin başkan veya temsilcilerinin katıldığı “100. Yılda Nasıl Bir Türk Ocağı?” konulu toplantı, Gerede Esentepe Otel’de yapılmıştır.

Toplantı sonucunda, aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.

     Türk Ocakları, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti’nin çözülme ve yıkılma sürecinin ağır şartları altında bunaldığı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir ortamda, millî bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu sebeple Türk Ocakları, yaşanan iç ve dış gaileler içinde devletin bekasını tehlikede görerek Türk milletini kurtarmak gerektiğine inanan Türk gençleri ve aydınlarının bir hayat hamlesiyle kurdukları, bir “millî mefkûre merkezi” olmuştur.

     Türk Ocakları, kuruluşundan itibaren Türk milletini ilgilendiren siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik konularla ilgili fikir üretmeyi kendine şiar edinerek millî vicdanın, milletin temel hassasiyet ve beklentilerinin temsilcisi olmayı başardığından, tam anlamıyla millî bir teşkilat olma hüviyetini kazanmış; bu temel çizgisi ve duruşuyla günümüze intikal etmiştir.

     Saltanattan Cumhuriyet’e geçişte, Osmanlı millet sistemiyle geleneğimizde mevcut ve o zaman milletin tamamı için geçerli ve birleştirici olan “Türk” adının, bugünlerde ülkenin siyasi yöneticileri ve hatta bazı ilim ve fikir adamları tarafından, milletimiz ayrıştırılarak etnik bir anlamda kullanılması esef vericidir.

     Son zamanlarda, ülkemizde ve çevremizde yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Türk milletine dayatılan etnik bölücülük tuzağına düşülmemelidir. “Türk” kavramını, kapsayıcı muhtevasından soyutlayarak yeniden bir savunma psikolojisine sokulmamıza izin verilmeyecektir. “Türkiye” adı, bu topraklara Cumhuriyet’in kuruluşu ile bir “asimilasyon ve inkâr” siyaseti gereği verilmedi; bu ad, bu ülke için ilk kez Haçlı Seferleri sırasında, Haçlılar tarafından kullanıldı. Dolayısıyla, bin yıl boyunca oluşan ortak tarihimiz ve kültür değerlerimizin yerine, farklılıklarımıza vurgu yapılarak kimlik ve bilinç düzeyinde bir ayrışmanın derinleştirilmesinden endişe etmekte haklıyız.

     Çağdaş hukuk anlayışının geldiği nihai ve en kâmil noktanın ülkemizde uygulanması amacıyla temel hak ve hürriyetler konusuna hassasiyet gösterilmesi, demokrasinin mükemmel bir tarzda uygulanması önemlidir. Ancak, bu hukuk normlarının, Türkiye’nin bütünlüğünü zedeleyecek şekilde yorumlanması kabul edilemez.

     Günümüzde, dünya şartları 1912 dönemine göre son derece değişmiş durumdadır. Bugün, bizi endişeye düşüren ve maneviyatımızı bozan farklı olumsuz gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemiz, hâlen çok ciddi bir etnik bölücü fitnenin tehdidi altındadır. İslam dünyası, küresel egemen güçler tarafından yeni bir tasarıma tâbi tutulmaktadır. Bunlarla birlikte, Türkiye’nin artık tek kutuplu olmaktan çıkan yeni dünyada Türk Dünyası, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu ile sadece güncel siyasi ve ekonomik ilişkilerin değil, tarihî ve kültürel bağlarımızın sağladığı “yumuşak güç”ün de etkisiyle, yeniden önder ve güçlü bir ülke olma potansiyeli vardır.

     Türklüğün 21. yüzyılda, yeniden cihanşümul iddia sahibi olmasının yolu, bölünmek ve küçülmekten, içine kapanmaktan, savunmacı anlayıştan değil; büyümekten, asrın idrakine yeni bir medeniyet iddiası sunmaktan geçer. 21. yüzyıl, bütün dünya için olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz için de hem büyük fırsatları hem de büyük tehditleri barındırmaktadır. Türk milleti, geçmişinden aldığı güçle ve aynı zamanda günün şart ve imkânlarını iyi tahlil etmek ve enerjisini, geleceği inşa etmeye hasretmek suretiyle tarihî görevini, 21. yüzyılda daha âdil, insani, demokratik ve müreffeh bir dünya nizamının kurulmasına katkı sağlayan bir dünya gücü olma yönünde ihya etmelidir.

     Yakın tarihimizde, sivil toplum teşkilatlanmasının gücünü en güzel gösteren örnek Türk Ocaklarıdır. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan devletin içinde bir çözüm ve kurtuluş meşalesini Türk Ocakları yakmıştır. Devleti yönetenlerin âcizlik ve çaresizliğine rağmen kurtuluşu milletin kendisinde arayan Türkçüler, zihin ve kalemleriyle yeni bir ufuk açmışlardır. Türk Ocakları içinde yer alarak ilmî fikirler geliştiren aydınlar, aynı zamanda yeni dönemin de öncüsü olmuşlardır. Bu öncü kadro, çağını ve milletini iyi tanıyan büyük insanlardan oluşmuştur. Çağın en önemli gelişmelerini takip ederek milletin problemlerine çözüm üretmeye çalışmışlardır. Bugün de aynı dirayet ve basiretle millete hizmet etme çabası devam etmektedir.

     Seçimlerden sonra teşekkül edecek Meclis’in gündemine Anayasa değişikliğinin gelmesi muhtemeldir. Çeşitli çevre ve zeminlerde tartışılan ve teklif edilen, devletimizin kuruluş felsefesini değiştirmeyi amaçlayan görüşlere itibar edilerek devletimizin adının, vasfının tartışma konusu yapılması büyük sosyal çalkantılara sebep olacak; meydana gelecek istikrarsızlık, ülkenin idaresini güçleştirecektir. Mecliste yer alacak partilerin, bu gerçeği nazar-ı dikkate alarak söz konusu hususların müzakereye açılmasına dahi izin vermelerini mahzurlu görmekteyiz.

     Yukarıda vurgulanan hassasiyetler çerçevesinde, ülkenin geleceğini ipotek altına alma girişimlerine karşı, Türkiye’deki bütün sivil ve resmî kuruluşlara, kişilere ve gruplara sessiz kalmama konusunda çağrıda bulunmayı, Türk Ocakları olarak tarihî bir görev kabul ettiğimizi, yüce Türk milletine saygıyla duyururuz.
 Ahmet Gürses

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Türk Ocakları Bugünü Görmüş !
Türk Ocakları Bugünü Görmüş !
http://2.bp.blogspot.com/-oPDwiN7SP_Y/Uvs_RY6fqzI/AAAAAAAAAKk/8r00nXZA2fM/s1600/goruntu34turkocaklar%C4%B1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-oPDwiN7SP_Y/Uvs_RY6fqzI/AAAAAAAAAKk/8r00nXZA2fM/s72-c/goruntu34turkocaklar%C4%B1.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/02/turk-ocaklar-bugunu-gormus.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/02/turk-ocaklar-bugunu-gormus.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content