Satılık

SAYAN ALTAY TÜRKLERİ


SAYAN ALTAY TÜRKLERİ

• Eski Türk Dünyasının kültürü dünya uygarlığı tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.
• Özellikle Sibirya’da yaşayan Türk halklarının kültürü üzerinde araştırmalar daha da az sayıdadır. Araştırmamıza konu olan Tuva kültürü üzerinde de aynı şekilde fazla durulmamıştır.
• Kaya resimlerinde yansıtılan kozmik düşünceler üzerinden çok zaman geçmesine rağmen hâlâ dayanıklılığını ve gelenekselliğini muhafaza etmektedir.
• Kaya üzerinde çizilen maske tasvirleri Altay Sayan halklarının eski dini anlayışlarını yansıtmaktadır. Bu maskeleri şaman kültünün yansıması olarak nitelendiren görüşleri desteklemekteyiz. Mesela, M.A. Devlet, şaman börkü üzerinde ve lamaist (buda) kültü olan Tsamı maskelerin kaya üzerinde çizilen maskeler ile detaylara kadar benzediğini kaydetmektedir.
• Günümüzdeki Tuvalıların şaman börkünde kaya resimlerindeki maskelere benzeyen insan yüzü şeklinin, şamanın ata ruhlarının saklandığı yer olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Kayalardaki bazı maskeler bugün de yerli halk tarafından doğanın koruyucu ruhu olarak kabul edilmektedir. Böylece Altay-Sayan kaya maskeleri protoşaman, lama kültlerinin ve mitotolojik düşüncelerinin belirlenmesi olarak değerlendirebiliriz.
• “П” şeklindeki teke tasvirleri temel olarak eski Türk kağan ailesine özgü damgalardır. Bunlar hemen hemen yakın geçmişteki ev eşyaları ve şaman teflerine yansımış ve günümüze ulaşmıştır.
• Bilindiği gibi, kayalardaki resimler, yalnız ruhani durumu hakkında bilgi vermemekte, ayrıca toplumun maddi kültürünün (giysi, saç şekli, tekerlekli arabalar vb.) çerçevesini de çizmektedir. Dolaylı olarak etno-kültürel oluşumları da yansıtmaktadır.

Çeçek DOLGAR-OOL
Hepsi : http://www.manas.kg/sbe/tezler/tarih/CeCekDOLGAR-OOL.pdf

Ayrıca:
Türkçe
http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/taed/article/viewFile/1376/1373
http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDA/1990/1990_9_L_Kizlasov.pdf

Rusça:
http://otval.spb.ru/library/2005-ga-1.pdf
http://otval.spb.ru/library/2005-ga-2.pdf
http://otval.spb.ru/library/2006-ga-3-4.pdf
http://otval.spb.ru/library/2007-ga-5.pdf
http://otval.spb.ru/library/2007-ga-6.pdf
http://otval.spb.ru/library/2008-ga-7.pdf
SAYAN ALTAY TÜRKLERİ Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Şubat 11, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.