--> Nevruz Bayramı - Gerçekleri | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Nevruz Bayramı - Gerçekleri

NEVRUZ BAYRAMI      NEVRUZ astronomik ve coğrafî bir olayla ilgili olduğu için çok eski tarihlerden beri bilinir ve kutlanır. BABİLLİL...

NEVRUZ BAYRAMI

     NEVRUZ astronomik ve coğrafî bir olayla ilgili olduğu için çok eski tarihlerden beri bilinir ve kutlanır.

BABİLLİLER, NEVRUZ diye bildiğimiz 21 Mart'I AKİTU FESTİVALİ olarak kutlarlardı.

HİTİTLER, 21 Mart'ı PRULİYYAS BAYRAMI olarak kutlarlardı.

Bugün JAPONLAR, 21 Mart'ı SHUNKİ KOREL SAİ asmiyle BAHAR BAYRAMI olarak kutlarlar.

    21 Mart, Kürtler ile ilgili değil; astronomi ve coğrafya ile ilgilidir. GÜNEŞ'İN KOÇ BURCU'NA GİRDİĞİ GÜNDÜR!.. KUZEY YARIKÜREDE KIŞ'IN BİTİP İLKBAHAR'IN BAŞLADIĞI GÜNDÜR! 21 MART'TA GECE İLE GÜNDÜZ EŞİTTİR!..

    Diğer iklim değişiklikleri 21 Haziran (en uzun gündüz, Yaz başlangıcı), 23 Eylül (gece ile gündüz eşit, Sonbahar Başlangıcı), ve 21 Aralık (en uzun gece ve Kış başlangıcı) şeklindedir.

    Mart ayı pek çok ulusun takviminde "Yeni Yıl Başlangıcı" olarak yer alır. Özal'a kadar bizde de Mâlî Yıl başlangıcı idi. SELÇUKLU Hükümdarı MELİKŞAH zamanında ÖMER HAYYAM 12 hayvanlı yeni bir takvim hazırlamış ve Mart ayını Yılbaşı olarak göstermişti.

    21 Mart günümüzde ORTA ASYA TÜRKLERİ'nce SULTAN NEVRUZ diye bilinir, MİLLÎ BAYRAM olarak kutlanır. Hazırlıkları bir hafta önceden başlar. Bahçeler çapalanır, temizlenir, ağaç gövdeleri kurtlanmasın diye kireçlenir, ekipler gösteriler hazırlarlar ve o gün muazzam bir tören yaparlar. Bu törenler 1995'den beri TRT-INT kanalında yayınlanmaktadır. Seyredenler bilirler ki, Kürtler'in çapaçul kıyafetlerle halay çekmeleri, derme çatma bir ateş yığının üstünden atlamaları ile kıyaslanmayacak derecede muhteşem gösterilerdir.

NEVRUZ, ALTAY TÜRKLERİ'nde ÇILGAYAK BAYRAMI,
AZERİLER'de ERGENEKON BAYRAMI veya BOZKURT BAYRAMI,
BAŞKIRDISTAN'da EKİN BAYRAMI,
DOĞU TÜRKİSTAN'da YENİ GÜN veya BAŞ BAHAR,
GAGAUZLAR'da İLKYAZ,
HAKAS TÜRKLERİ'nde CILSIRTI veya ULU KÜN,
KARAÇAY MALKAR TÜRKLERİ'nde GOLLÜ, GUTAN, SABAN, TOY VEYA TOGRİ TOY,
KAZAK TÜRKLERİ'nde ULUS GÜNÜ,
KAZAN TÜRKLERİ'nde TEREKEMELER veya ERGENEKON BAYRAMI,
KARAPAPAKLAR'da TEREKEMELER veya ERGENEKON BAYRAMI,
KUMUK TÜRKLERİ'nde YAZBAŞ,
NOGAY TÜRKLERİ'nde SABAN, NEVROZ, veya TOY,
TÜRKMENLER'de TEZE YIL,
UYGUR TÜRKLERİ'nde YENİ GÜN

olarak adlandırılır.

     Ayrıca AZERBEYCAN, KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, TÜRKMENİSTAN ve TÜRKİYE'de bazı yörelerinde NOVRUZ, RAVRUZ, REVRUZ BAYRAMI, NEVRUZ KÖÇE, NOROZ diye geçer...

     Kürt ayırımcı ve bölücüleri NEWROZ diye yeni bir kelime yaratarak farklı olduklarını bayramın sadece kendilerine ait olduğunu iddia ederler!.. Halbuki bu iddia 1970'li yıllarda ortaya atılmış, "Kürt Kawa" efsanesi uydurulmuş, ve Nevruz o tarihten itibaren "Kürt Özgürlük Bayramı" imiş gibi cam-çerçeve kırarak, taş atıp dükkânlara saldırarak kutlanmaya başlamıştır. Bu kişiler O kadar cahildirler ki, çevrelerine bakıp TÜRKLER'in ve Farslar'ın, hatta Japonlar'ın astronomik ve coğrafî bir olay olan 21 Mart'ı kutladığını, hem de binlerce yıldır kutladığını bilmezler! TRT'yi bile seyretmezler!.. ANADOLU'nun pek çok yöresindeki "ateş üstünden atlanarak"oynanan SİNSİN oyununu bile görmezden gelirler!.. "Newroz'a We Pîroz Be!" diye bağırmanın ne NEVRUZ'a, ne de bölücülere yararı yoktur!

Özellikle Aleviler bütün iyi olayları 21 Mart'a, ve bütün kötü olayları 10 Muharrem'e yığarlar... Bu anlayışla Nevruz'a atfedilen olaylar şunlardır:

- Dünyanın kurulduğu gün,

- Hz. Âdem'in hamurunun karıldığı gün,

- Hz. Âdem'le Hz. Havva'nın Cennet'ten kovulduktan sonra dünyada ilk buluştukları gün,

- Tufan'dan sonra Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu ve suların çekildiği gün,

- Hz.Yusuf'un kuyudan kurtulduğu gün,

- Hz. Yunus bir büyük yunus balığı tarafından yutulmasından sonra kurtulduğu gün,

- Hz. Ali'nin doğum günü ve halifeliğe getiriliş günü,

- Hz. Fatıma'nın Hz. Ali ile evlendigi gün.

      Gelelim Kürt bölücülerin kendilerine bağımsızlık sembolü olarak seçtikleri ve "kürt renkleri" ilan ettikleri SARI, KIRMIZI, YEŞİL renklere!...

      1935 yılında ALTAYLAR'da 7. ilâ 11. yüzyıllarda yaşamış TÜRK beylerinin mezarlarında kazılar yapıldı. Ortaya SARI, KIRMIZI, YEŞİL ipekli elbiseler giydirilmiş cesetler çıktı!..

(Belleten Dergisi, 48. Sayı,1947)

İranlı âlim Abdülcelil El Kazvinî 1161-1165 yıllarında yazdığı eserde şöyle der:

- "SELÇUKLULAR'ın melikleri ve sultanları eğer 100.000 asker toplarlarsa, SİYAH sancak bulunmazdı. YEŞİL, SARI ve KIRMIZI sancak bulundururlardı."

OSMANLILAR da MAHMUT ŞEVKET PAŞA'nın sadrazamlığına kadar (1912) kadar sancaklar SARI, KIRMIZI, YEŞİL idi!.. Aleviler, TÜRKMEN oldukları için hâlâ millî kıyafetlerini bu renklerden seçerler.

      Bugün dahi KIRGIZLAR, HIDIRELLEZ'de çocuklarına SARI, KIRMIZI, YEŞİL renkli elbiseler giydirirler. ÖZBEK kadınları yazın hep SARI, KIRMIZI, YEŞİL çizgili atlas kumaştan entariler giyerler.

Kısacası, ne bu bayram, ne de bu bayrak Kürtler'e ait değildir!.. TÜRKLER'indir!

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Nevruz Bayramı - Gerçekleri
Nevruz Bayramı - Gerçekleri
http://4.bp.blogspot.com/--e-M6jgfEHg/Uv_KqCEIVWI/AAAAAAAADKA/a1JkkNjJmPY/s1600/nevruz-yumurtalari.jpg
http://4.bp.blogspot.com/--e-M6jgfEHg/Uv_KqCEIVWI/AAAAAAAADKA/a1JkkNjJmPY/s72-c/nevruz-yumurtalari.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/02/nevruz-bayram-gercekleri.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/02/nevruz-bayram-gercekleri.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content