Satılık

Arığ Tirin (Ötelenen Dirilik)

ARIĞ TİRİN (ÖTELENEN DİRİLİK)Andromeda Galaksisi

     Bu olgu, uzak galaksilerden gelen ışığın spektral çizgilerinin kızıl renge kaymış olması  (YARUQ YULA'SI, INARU'sı) galaksilerin birbirlerinden karşılıklı olarak geri çekilmelerinin, birbirlerine göre ötelenmelerin yani evrenin genişlemesinin bir sonucu olarak açıklanmaktadır. ARIĞ kelimesi bu şekilde galaksilerin birbirlerinden uzaklaşmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Bu anlamda kullanılan diğer bir kelime de genişlemenin karşılığı olarak İRİNÜ (İrilenme) dir.

     ARIĞ TİRİN ise, geri çekilmeden doğan dirilik yani dirilik temin eden ötelenme demektir. Bu deyimin karşılığı olarak "irilenmekte olan evren" (expending universe) deyimini ileri sürebiliriz.

      Evren, dinamik, homojen ve izotropik durumdadır. Bu itibarla onu (dinamiklik şartı dışında) bir taşa benzetebiliriz. Bu taşımıza dinamizm vermek için onu ısıtalım. Bu durumda taşın zerreleri birbirinden uzaklaşacaktır (ARA'caktır). Bunun tersi elbette mümkündür: Eğer taşımızın zerrelerini birbirinden uzaklaştırabilirsek, taşımız ısınacaj ve onda uzaklaşmadan doğan bir AŞ (kinetik enerji) doğacaktır. İşte evrendeki tüm gök cisimleri, diri kalabilmek için gerekli olan enerjiyi bu yolla yani birbirinden uzaklaşarak temin etmektedirler ki evrenin bu yolla diri kalabilmesine ARIĞ TİRİN denmektedir. R.R. Arat'ın Ön Türk Yazıtlarına dayanarak hazırladığı Eski Türk Şiiri adlı kitabının 220 . sayfasındaki şu metin bu yorumumuzu doğrulamaktadır :Bu metindeki bazı önemli terimler şu şekildedir :

ARIĞ NOM : Ötelenme kanunu

KAĞAN KAN: Kovup çıkartan grup. Bundan kastedilen anlam  yıldızların oluşumu için gerekli malzemeyi  kovup çıkartan "galaksi merkezidir" .

BADIRA :
1. Synchrotron: elektron ve protonları ışık hızına yakın hızlara yani çok yüksek enerji seviyelerine çıkaran (tezdiren) alet
2. Patırtı, çatırtı ile açık seçik olarak gitme.

ADA : İşaretlerin elektromagnetik dalgalar ile iletilmesi, transmisyon

TUDA: izotop, proton sayıları aynı, fakat kitle (proton+nötron) sayıları farklı iki veya daha çok atom şekillerinden biri

RAÇA (veya ARAÇA) BADIRA : Syncrotron plazması, (yani Uluğ  Yil'de bulunan madde) demektir ki buna "plazma gaz" denmektedir.

TAYZI : Gen bilimi

ADA-TUDA : radyo izotop, kararlılık için, nötron fazlalığı gösteren bir çekirdeğin negativ elektron neşretmesi, veya nötronu az olan çekirdeklerin pozitron neşretmesi (yayması)

TÜMEN YIL : 10.000 yıl, bir galakside bulunan kozmik ışın enerjisi yoğunluğu (dışarı kaçan enerji ve Arığ tirin dolayısıyle) galaktik hacmin gittikçe büyümesi dolayısıyle azalacağından, galaksimizin hayatta kalabilmesi için, bu enerjinin tekrar yerine konması gerekecektir. İşte TÜMEN YIL bir galaksideki kozmik enerjisi yoğunluğunun sabit kalabilmesi için verilmesi gereken E=1/1000000 eV/cm3  enerjinin  TÜMEN YIL'lık miktarını ifade eden biir zaman birimidir ki o da E (Tümen Yıl) = 0,01 eV/cm3 'dür.

AW, AWA :
1. Bir halden diğer bir hale geçen, devrilen,
2. Absolut, (bir dünya tarihi geliştirecek şekilde) kendi kendisinde, komple, özbaşına hareket eden

ARSLAN : maddenin ortaya çıkışı ile yer çekiminin oluşumu, şarjlı parçacıkların doğuşu, hareket dolayısıyle kitle artışı, hareket halindeki objenin potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüşümü hallerinde göreceli etki.

Bu açıklamalar ışığında metinde şu söyleniyor :

        ARIĞ NOM (öteleme kanunu), maddenin kaybettiği enerjiyi yerine koyma, ona kinetik enerji temin ederek güç verme işlemidir. bu yolla galaksi çekirdeği emmelerinin tahrik ettiği değişmelerin, manifoldların invariant kalabilmelerinin ve plazma gaz içinde bulunan parçacıkların bir halden diğer hale geçmelerinin (akrabalıklarının) gereği olan KÜSÜŞLER tahakkuk etmek sureti ile absolut (bir dünya tarihi geliştirecek şekilde) bir terakki mümkün kılınmış olur ve radio izotop haller gerçekleşinceye kadar bu işlem devam eder. Bu şekilde- atomaltı parçacıkların bir grup (yani çekirdek) oluşturmaları yoluyla- elementlerin teşekkülü yolunda bir üniversal bilinç mümkün olur ki böyle bir manifestasion ARSLAN yolu ile yaradılışa temel teşkil eder ve böyle bir yaradılışı yapabilmiş olan parçacıklar (yani elementler) IDUQ-QUT -ıduk kut (saik invarians) ismini alırlar. Bunlar, çekirdeklerinin (ailelerinin) dağılmasını önleyici girişimleri daima ön planda tutan "kıskanç" parçalardır.               

Sayın Kazım Mirşan'ın PTOTOTÜRK BİLGİNLERİNE GÖRE ASTROFİZİK KitabındanKoni bulutsusu
Arığ Tirin (Ötelenen Dirilik) Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Şubat 25, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.